Март 2014 - Plantaža Aronije, Dedevci
  • Plantaza Aronije Dedevci Март 2014, Плантажа Ароније Дедевци


И ове године се очекује напад рутавих буба па је на 4000 садница постављено 300 плавих лавора замки са водом и детерџентом.


Студија Рутава Буба, Пољопривредни Факултет Земун »
Literatura - Univerzitet u Beogradu, Poljoprivredni fakultet »
Форум Рутава Буба
Employing Floral Baited Traps for Detection and Seasonal Monitoring of Tropinota (Epicometis) hirta (Poda) (Coleoptera: Cetoniidae) in Bulgaria
Plant phenology-rekated shifts in color preferences of Epicometis (Tropinota) Hirta
Insekticid Mavrik
Рутава Буба Иран

Рутава буба је одувек била присутна код нас. Јављала се спорадично, и готово никада није било потребе да се ради њено сузбијање.         Када је учињен покушај да се уљана репица врати на наше њиве, изгледа да је једино поремећена равнотежа у бројности рутаве бубе.         После неколико година гајења репице, рутава буба као да се пранамножила и од тада почиње да прави штете на свим биљкама које цветају         (јагоде, јабуке, пшеница, дуње, боровнице, уљана репица ...), аи на онима које при гајењу не цветају (црни лук на пример).         Какав је њен циклус развоја? Рутава буба има једну генерацију годишње. Одрасла рутава буба презими у земљи на 3-10 цм дубине.         Из земље почиње да излази рано у пролеће. Са места презимљавања се креће у правцу биљака у цветању, јер се нарадије хране цветовима. У рано пролеће се углавном задржавају на цветовима маслачка и подбела, који имају интензивно жути цвет.        Касније се селе на уљану репицу, а онда и на јагоде и јабуке ...        На малим парцелама уљане репице могу да направе потпуну штету. На великим парцелама оштећују само рубне зоне, док већи део парцеле нормално плодоноси.         Посебно велике штете праве у воћњацима који су усамљени и окружени ливадама или ратарским површинама. Воће насељавају када почне цветање. Хране се свим деловима цвета, тако да подпуно уништавају род тамо где се хране тучком. Оштећују и тек заметнуте плодове, који се деформишу и могу да послуже једино за индустријску прераду,        где је цена много мања. При истој бројности рутаве бубе: када је топло током цветања, штете су мање.        У случају хладнијег времена, током дужег периода је присутан мањи број цветова, па су штете могу да буду подпуне.

       Након исхране која траје десетак дана, полажу тридесетак јаја у земљу или најрадије испод биљних остатака.        Стадијум јаје траје 10-20 дана. За свој развој тражи релативну влажност између 20 и 60%.        Ларве су грчице и живе у земљи хранећи се биљним остацима у распадању и ситним коренов.        Поједу малу количину хране, па у поређењу са другим врстама Грчица праве безначајна оштећења на корену. Развој ларве траје 2-3 месеца. Лутка је у земљи, а одрасла рутава буба чека у коморици у земљишту наредно пролеће.        Праћење појаве рутаве бубе може да се обави визуелним прегледима, методом отресања и местом мирисних клопки.        Бубе се јављају најпре на рубним редовима, па на њима треба применити тактику масовног изловљавања.        Постоје куповни мирисни атрактанти који се постављају у клопке. Атрактанти се могу правити и тако што се отопи Негро или Бронхи бомбоне 1 на 5 литара воде.        Овакав раствор се поставља у беле или плаве посуде које се каче по воћњаку. Посуде се понекад морају празнити свакодневно, а највећи број се мора поставити на рубним деловима воћњака.        На стаблима јабуке на М9 подлози се постави 5-10 посуда запремине 2 дл или 3-5 посуда запремине пола литре.        Код јагода се на сваких 1-2 метра треба поставити по једна клопка са мирисним мамком.
Постављање заштитиних мрежа на мањим површинама спречава оштећења од рутаве бубе, па се треба на време опремити мрежама, али тада треба набавити гајене бумбаре да врше оплодњу гајене биљке.        Хемијско сузбијање се није показало довољно ефикасно, јер инсекти долазе свакодневно на биљке у цветању, а резидуално дејство није довољно да убије рутаву бубу.        Такође примена инсектицида у цветању ће убити пчеле или ће их отерати, па опет неће доћи до оплодње.        Зато између губитка рода услед оштећења од рутаве бубе и губитка рода због недостатка опрашивача, треба одабрати масовно изловљавање рутаве бубе.
Ради смањења проблема са рутавом бубом у наредној години у пољима се препоручује прављење места на која ћемо привући инсекте да полажу јаја.        Ова места се припреме тако да се земљиште покрије танком количином сена.        Плитко се прекопа земљиште, како би се то сено помешало са земљом, а затим се покрије са новом танком количином сена.        Та места треба залити и држати благо влажна. Женке ће својим чулима препознавати оваква места са веће даљине и масовно ће полагати јаја на њих.        Након полагања јаја и пиљења ларви, место треба залити растовором инсектицида. Препоручује се у 10Л воде растоврити 6мл инсектицида Пиринек и тај раствор потрошити на метар квадратни.        На овај начин се смањује бројност рутаве бубе за наредну годину.

Извор: http://www.agroupozorenje.rs/Plantaza Aronije Dedevci
Plantaza Aronije Dedevci
Plantaza Aronije Dedevci
Plantaza Aronije Dedevci